Trở về

vô hạnedamame
Rất tiếc, bỏ lỡ trận chung kết, bạn vẫn làm điều đó vào năm tới?
Tất cả nội dung(2)

Nếu bạn làm n Nọ rơi xuống nước, bạn sẽ bơi trong đời; Do n Nag buồm, bạn sẽ hỗ trợ chiếc thuyền suốt đời.

图片
图片
图片
图片
图片
图片

Dòng sông vàng đi qua sa mạc và sinh ra ốc đảo, cá, chim và sậy này, khiến cho vùng nước rộng 2244 km vuông tươi tốt. Trong Sậy, thuyền ra vào. Cơn gió truyền qua những cây sậy, cuộn lên gần sóng sậy, và gió mở ra những con chim di cư, nước uống, sống và tìm kiếm thức ăn.

图片
图片
图片
  • 1 / 1